1. Ogólne Warunki uczestnictwa

Przed zgłoszeniem dziecka na kolonie lub obóz zapoznaj się z naszymi dokumentami na sezon LATO 2024 w formacie PDF.

Ogólne Warunki uczestnictwa KLIKNIJ TUTAJ

2. Informacje Ogólne

Przed zgłoszenie dziecka na kolonie lub obóz zapoznaj się z naszymi dokumentami na sezon LATO 2024 w formacie PDF.

Informacje Ogólne KLIKNIJ TUTAJ

3. Regulamin kolonii i obozów

Każdy rodzic/opiekun prawny oraz uczestnik kolonii i obozów organizowanych przez RUCH DLA ZDROWIA powinien zapoznać się z Regulaminem kolonii i obozów.  Podpisany dokument zarówno przez rodzica/opiekuna prawnego i uczestnika należy dostarczy organizatorowi na zebranie organizacyjne lub na zbiórkę przed wyjazdem. 

Regulamin kolonii i obozów KLIKNIJ TUTAJ

4. Zgody i upoważnienia

5. Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii

6. Ubezpieczenia

Ubezpieczenie od KL, NNW i OC

Każdy uczestnik kolonii i obozów organizowanych przez RUCH DLA ZDROWIA ubezpieczony jest od KL za granicą, NNW za granicą i w Polsce oraz OC za granicą i w Polsce.

Uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są w  Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - do kwoty 20.000 PLN,

Uczestnicy imprez zagranicznych ubezpieczeni są w Sopockim Towarzystwie ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A od kosztów leczenia (KL) - do kwoty 200000 PLN, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do kwoty 10000 PLN, OC do kwoty 200000 PLN, ubezpieczenie bagażu 1000 PLN.  

W przypadku obozów młodzieżowych wszelkie formalności związane z udzieleniem pomocy medycznej lub innych usług assistance oraz pokrycia kosztów za granicą w imieniu Uczestnika są załatwiane przez kadrę obozu. Dokumentację związaną z kosztami leczenia wypełnia i podpisuje wychowawca wraz z uczestnikiem. Rozliczeń tych kosztów z Ubezpieczycielem dokonuje bezpośrednio Ruch dla zdrowia.

Wszelkie roszczenia wynikające z ubezpieczenia NNW, zgłaszane są bezpośrednio przez Klienta, według procedury ubezpieczyciela. Na naszej stornie zostanie zamieszczony numer polisy oraz link do formularza Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia KLIKNIJ TUTAJ

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Istnieje możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie w Generali to koszt 4,3% ceny imprezy w PLN, gwarantuje zwrot 100% wpłaconych środków w przypadku zaistnienia udokumentowanego zdarzenia losowego uniemożliwiającego udział uczestnika  w imprezie turystycznej. 

W przypadku rezygnacji Ubezpieczyciel zwraca kwotę w PLN wpłaconą na konto organizatora. Jeśli do tego czasu Klient opłaci na zebraniu organizacyjnym kwotę w walucie €, kwota ta zostanie w całości zwrócona w przypadku rezygnacji z udziału w kolonii.

Ubezpieczenie dokonywanie jest bezpośrednio przez klienta. W tym celu należy wejść na stronę

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży - zakup ubezpieczenia | Bezpieczny.pl

i wypełnić prawidłowo formularz. Instrukcja KLIKNIJ TUTAJ.

Każdy klient RUCH DLA ZDROWIA ma przyznany kod rabatowy który wyświetli się w formularzu po otwarciu strony.

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia kosztów rezygnacji KLIKNIJ TUTAJ

7. Certyfikaty i zaświadczenia

 Wpis do Centralna Ewidencja Ewidencji Organizatorów Turystyki KLIKNIJ TUTAJ

8. Płatności

Dane do płatności:

Krzysztof Lewkowicz Ruch dla zdrowia

Nr konta: 48 1090 2529 0000 0001 5615 2836

Tytuł: Zaliczka za (imię i nazwisko uczestnika) -kraj 

Np. Zaliczka Jan Kowalski - Francja

Prosimy o wpisywanie tytułu przelewu dokładnie takiego jak w podanym wyżej wzorze.

Prosimy nie odmieniać imienia, nazwiska ani nazwy kraju np. zaliczka za Jana Kowalskiego lub zaliczka za kolonię we Francji. Błędne podanie tytułu przelewu może powodować problemy w odnalezieniu przez nas płatności w historii przelewów.

9. Faktury

Klient ma prawo do otrzymania faktury za pobyt dziecka na kolonii/obozie organizowanym przez RUCH DLA ZDROWIA. Faktury wystawiane są na kwotę podaną w walucie PLN.

Klienci, którzy  chcą otrzymać fakturę, proszeni są o przesłanie formularza.

Ważne!

Prosimy o przemyślane wypełnianie formularza i dokładne przeanalizowanie wymogów pracodawców w przypadku faktur potrzebnych do pozyskania dofinansowania.

Nie ma możliwości wielokrotnego wystawienia faktury do jednej rezerwacji.